Zakończone

Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej

W dniu 22 grudnia 2017 r. zakończyła się realizacja projektu Nr DOB-BIO6/21/8/2014 pt. „Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 6/2014 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę podpisaną z NCBR w dniu 23.12.2014 r. przez konsorcjum naukowe w składzie:

 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (lider projektu),
 • Politechnika Warszawska,
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 • Korporacja Wschód Sp. z o.o.

Jednym z wyzwań nowoczesnej kryminalistyki jest zwiększenie możliwości badań identyfikacyjnych.

Celem projektu było opracowanie wzorców obrazów magnetycznych, zbudowanie urządzeń, narzędzi do nieinwazyjnych badań kryminalistycznych, usuniętych lub zatartych pól numerowych pojazdów, broni, określenie stanów technicznych elementów konstrukcyjnych, ustalenie defektów bez konieczności zniszczenia badanego obiektu. W ramach badań powstały następujące urządzenia:

 • Mikroskop magnetyczny
 • Magnetometr
 • Urządzenie do naprężeń i defektów
 • Magnetoskop – skaner magnetooptyczny
 • Baza Oznaczeń Identyfikacyjnych
 • Baza Połączeń Technologicznych
 • Baza „Magnetyzm” - Zakładka w aplikacji FAVI
 • Metodyka badań nieniszczących

Wytworzone narzędzia służą do badania pojazdów, broni, elementów konstrukcyjnych oraz połączeń technologicznych. Projekt wykazał się innowacyjnością wykorzystania badań nieniszczących w stosunku do stosowanych do tej pory badań niszczących, co skutecznie skraca czas oczekiwania na wyniki badań. Powtarzalność wyników a także wykorzystanie ich przy pomiarach szczątkowego pola magnetycznego stwarza możliwość ponownego badania obiektu. Narzędzia mogą być wykorzystywane również do badań przesiewowych.

Projekt zakończył się osiągnięciem VIII poziomu gotowości technologicznej. Przeprowadzone testy operacyjne wykazały poprawność i skuteczność metodyki badań związanych
z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej.

Opracowane produkty projektu są gotowe do dalszych prac wdrożeniowych.

Powrót na górę strony