Badania wypadków drogowych

BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

Biegli z zakresu badań wypadków drogowych zajmują się rekonstrukcją wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów, określaniem na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi, badaniem śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym, określaniem marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.

BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH WYKONYWANE SĄ W LABORATORIACH NIŻEJ WYMIENIONYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP zs. Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KWP Wrocław
 • KSP Warszawa

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (47) 721-55-94
fax (47) 721-55-56
e-mail: clkpw5@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony