Badania poligraficzne

BADANIA POLIGRAFICZNE

Urządzenie zwane poligrafem (wariografem) to narzędzie badań prowadzonych przez biegłych z zakresu badań poligraficznych. Rejestruje ono zmiany sposobu oddychania, pracy serca oraz przewodnictwa elektrycznego skóry. Poligraf nie jest wykrywaczem kłamstw, jest urządzeniem rejestrującym reakcje fizjologiczne organizmu wywoływane przez bodźce w postaci pytań.

 

BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

  • badania poligraficzne w celu weryfikacji wersji zdarzenia przedstawionej przez osobę badaną
  • badania poligraficzne osoby w celu ustalenia jej związku ze zdarzeniem lub wiedzy o nim

 

PRACOWNIE WYKONUJĄCE BADANIA WARIOGRAFICZNE W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

  • KWP Katowice
  • KWP Gorzów Wielkopolski

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (47) 721-55-99
e-mail: clkpw4@policja.gov.pl

Powrót na górę strony