Badania metaloznawcze

BADANIA METALOZNAWCZE

BADANIA METALOZNAWCZE WYKONYWANE W CLKP:
 • określanie przyczyn awaryjnego rozdzielenia metalowych elementów konstrukcyjnych
 • określanie przyczyn uszkodzeń instalacji gazowych
 • określanie zgodności technologii wytwarzania metalowych elementów konstrukcyjnych z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi produkcji
 • ujawnianie usuniętych lub przerobionych oznakowań na podłożach metalowych
 • badania metalograficzne stopień zwarciowych w instalacjach elektrycznych
 • badania żarników żarówek pojazdów uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych.
 
BADANIA OZNACZEŃ IDENTYFIKACYJNYCH POJAZDÓW I ICH PODZESPOŁÓW:
 • ujawnianie przerabianych lub podrabianych oznaczeń identyfikacyjnych
 • ustalanie pochodzenia podzespołów pojazdów samochodowych.
 
       
              

Procedura badawcza:
 

 "Badania metaloznawcze" nr BJ-W-V-Pb-4,


ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.
       
       
 

BADANIA IDENTYFIKACYJNE POJAZDÓW WYKONYWANE W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Przykład interesującego badania.
 

Kontakt:
tel. (47) 721-55-94
e-mail: clkpw5@policja.gov.pl

Powrót na górę strony