Badania mechanoskopijne

BADANIA MECHANOSKOPIJNE

 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP
 • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia
 • badania mechanicznych urządzeń zamykających
 • badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach
 • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów
 • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów
 • określanie, czy przedmioty stanowiły całość
 • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb
 • badania plomb i plombownic
 • identyfikacja maszyn (matryc i głowic) do produkcji płyt CD
 • badania monet i wyrobów jubilerskich.
 
       
             

Procedury badawcze:

- "Badania metaloznawcze" nr BJ-W-V-Pb-4
- "Badania śladów mechanoskopijnych i oznaczeń identyfikacyjnych" nr BJ-W-V-Pb-1,
- "Odporność urządzeń na sforsowanie ich metodami nieniszczącymi" nr BJ-Z2-Pb-3
   (aktualnie badania nie są wykonywane),

mają akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

       
 

WYMIENIONE BADANIA WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH  KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Przykład interesującego badania.

Kontakt:
tel. (47) 721-55-94
fax (47) 721-55-56
e-mail: clkpw5@policja.gov.pl

 
Powrót na górę strony