Badania fonoskopijne

BADANIA FONOSKOPIJNE

W badaniach fonoskopijnych analizom poddawane są zapisy dźwiękowe będące dowodami w sprawie. Najczęściej są to zapisy przebiegu określonych zdarzeń, nagrania rozmów bezpośrednich i telefonicznych, a także towarzyszące im tło akustyczne. Nośnikami tych informacji są m.in. dyktafony cyfrowe, telefony komórkowe, nośniki optyczne (CD, DVD, BD), nośniki pamięci (np. pendrive, karty pamięci), minidyski, rejestratory rozmów, taśmy magnetofonowe typu compact, mikrokasety. W ramach badań fonoskopijnych wykonywane są indywidualne badania identyfikacyjne mówców, badania autentyczności nagrań, spisanie treści wypowiedzi intensywnie zakłóconych i zniekształconych, korekcja zapisów dźwiękowych w celu poprawy zrozumiałości wypowiedzi oraz kopiowanie zapisów dowodowych. Ponadto w pracowni badań fonoskopijnych pobierany jest materiał porównawczy w postaci mowy, rejestrowane są czynności procesowe takie jak: przesłuchania czy okazania głosu. Certyfikowani specjaliści badań fonoskopijnych biorą również udział w eksperymentach procesowych.


BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

 • spisywanie treści dowodowych wypowiedzi;
 • pobieranie materiału porównawczego w postaci mowy do badań identyfikacyjnych;
 • konwersja materiału dźwiękowego (cyfrowego lub analogowego) na wskazany format lub nośnik;
 • wyekstrahowanie ścieżek dźwiękowych z zapisów wideo (cyfrowego i analogowego);
 • rejestrowanie czynności procesowych (np. przesłuchania, okazania, eksperymenty procesowe);
 • wykonywanie kopii oraz kopii z korekcją poprawiającą wyrazistość i zrozumiałość mowy.

W LABORATORIACH NIŻEJ WYMIENIONYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH WYKONYWANE SĄ BADANIA ODSŁUCHOWE NAGRAŃ ZAKŁÓCONYCH:

 • KWP Gdańsk
 • KWP Olsztyn
 • KWP Szczecin
 • KWP Poznań
 • KWP Wrocław
 • KWP Lublin
 • KWP Katowice

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (47) 721-55-99
e-mail: clkpw4@policja.gov.pl

Powrót na górę strony