Badania fonoskopijne

BADANIA FONOSKOPIJNE

W badaniach fonoskopijnych materiałami dowodowymi są wszelkie zapisy dźwiękowe zawierające wypowiedzi badanych osób. Najczęściej są to zapisy przebiegu określonych zdarzeń, nagrania rozmów bezpośrednich i telefonicznych. Nośnikami tych zapisów są m.in. dyktafony cyfrowe, telefony komórkowe, nośniki optyczne (CD, DVD, BD), cyfrowe minidyski, rejestratory rozmów, taśmy magneto-fonowe typu compact, mikrokasety.
W ramach badań fonoskopijnych dokonuje się odsłuchu i spisania treści wypowiedzi zarejestrowanych w dowolnych zapisach dźwiękowych, pobrania materiału porównawczego, identyfikacji z wykorzystaniem materiału porównawczego, identyfikacji w obrębie materiału dowodowego. Prowadzi się również indywidualne badania identyfikacyjne osób na podstawie analizy mowy i badania autetyczności zapisów dźwiękowych, poprawia jakoś zapisów dźwiękowych oraz wykonuje ich kopie.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
  • kopiowanie i zabezpieczanie materiałów dźwiękowych z zastosowaniem korekcji i/lub zmiany nośnika.

 

W LABORATORIACH NIŻEJ WYMIENIONYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH WYKONYWANE SĄ BADANIA ODSŁUCHOWE NAGRAŃ ZAKŁÓCONYCH:

  • KWP Gdańsk
  • KWP Olsztyn
  • KWP Szczecin
  • KWP Poznań
  • KWP Wrocław
  • KWP Lublin
  • KWP Katowice

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.


Kontakt:
tel. (47) 721-55-99
e-mail: anna.przewor@policja.gov.pl