Badania dokumentów

BADANIA DOKUMENTÓW

Biegli ze specjalności klasyczne badania dokumentów dokonują identyfikacji osób na podstawie pisma ręcznego, identyfikacji podpisów oraz osób fałszujących podpisy. W Wydziale Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej prowadzona jest Kartoteka Dokumentów Anonimowych w celu ustalenia powiązań pomiędzy przestępstwami. Dokonuje się tu również analizy formalno-językowo-treściowej listów anonimowych w celu wyznaczenia cech osobopoznawczych wykonawcy i autora ułatwiających ich typowanie. Biegli ze specjalności techniczne badania dokumentów prowadzą badania pod kątem ustalania autentyczności dokumentów, a także przeprowadzają analizy dokumentów zniszczonych oraz nieczytelnych form fałszerstwa dokumentów i technik wykonywania dokumentów. Identyfikują techniki oraz materiały wykorzystane do sporządzenia dokumentów. Przeprowadzają identyfikacje grupowe i indywidualne urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych do wytwarzania dokumentów, tj. tuszów, tonerów i papierów. Wykonują również badania mające na celu ujawnienie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych, a także badania krzyżujących się linii graficznych, czyli ustalanie kolejności nanoszenia na dokumenty zapisów, nadruków i innych linii graficznych. Biegli CLKP specjalizują się w szacowaniu wieku zapisów długopisowych.
 
 
KLASYCZNE BADANIA DOKUMENTÓW:
 • analiza porównawcza rękopisów i podpisów
 • identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego
 • ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie tekstu
 • analiza podpisów biometrycznych
 
TECHNICZNE BADANIA DOKUMENTÓW:
 • weryfikacja autentyczności zabezpieczonych dokumentów polskich i zagranicznych (np. paszportów, dowodów osobistych, praw jazdy)
 • określanie technik wytwarzania dokumentów (autentycznych i podrobionych lub przerobionych) oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia (technik druku oraz środków kryjących)
 • badania identyfikacyjne pieczątek i ich odwzorowań
 • badania mające na celu ujawnienie treści zapisów nieczytelnych, zamazanych i częściowo lub całkowicie usuniętych
 • badania dokumentów zniszczonych (np. spalonych, zbutwiałych, podartych)
 • badania dokumentów pod kątem dopisania, dodrukowania lub usunięcia zapisów
 • ujawnianie pisma wgłębionego
 • różnicowanie środków kryjących metodami optycznymi (nieniszczącymi) i chemicznymi (niszczącymi)
 • ustalanie kolejności nanoszenia na podłoże krzyżujących się linii
 • badania wieku dokumentów
 • badania identyfikacyjne maszynopisów i maszyn do pisania
 • sprawdzenia anonimów (wydruków i maszynopisów) w Kartotece Dokumentów Anonimowych (KDA)

 

       
           Procedury badawcze:

- "Badania rękopisów" nr BJ-W-IV-Pb-1,
- "Badania autentyczności dokumentów zabezpieczonych" nr BJ-W-IV-Pb-2,

mają akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.
       

 

 

 

PRZEDMIOTOWE BADANIA WYKONYWANE SĄ W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce (klasyczne badania dokumentów)
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn (klasyczne badania dokumentów)
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu (klasyczne badania dokumentów)
 • KWP Rzeszów (klasyczne badania dokumentów)
 • KWP Szczecin (klasyczne badania dokumentów)
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.
 

Kontakt:

tel: (47) 721-55-99
e-mail: clkpw4@policja.gov.pl

Powrót na górę strony