Badania daktyloskopijne

BADANIA DAKTYLOSKOPIJNE

Biegli z tej specjalności zajmują się ujawnianiem, poprawą czytelności, rejestracją, zabezpieczeniem śladów daktyloskopijnych oraz badaniami mającymi na celu stwierdzenie, czy ślady linii papilarnych, czerwieni wargowej i małżowiny usznej ujawione na miejscu zdarzenia czynu przestępczego są zgodne z odbitkami osób, od których pobrano materiał porównawczy. Badają także ślady rękawiczek. Wizualizacji śladów dokonuje się, stosując odpowiednie metody badawcze oraz wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, tj. urządzenia do wzbudzania i rejestracji zjawiska luminescencji opóźnionej czy (jedyny w Europie) system obrazowania hiperspektralnego Condor. Biegli CLKP wykonują badania zlecane w ramach prowadzonych czynności procesowych w najpoważniejszych sprawach, jakie miały miejsce na terenie całej Polski. Współpracują z wieloma instytucjami związanymi z kryminalistyką w kraju i za granicą. Ponadto poszukują również nowych metod ujawniania i wprowadzają je do codziennej praktyki laboratoryjnej.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
IDENTYFIKACJA DAKTYLOSKOPIJNA
 • identyfikacja osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych lub poletkowej budowy skóry
 • analiza mechaniki powstania śladów linii papilarnych
 • wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady linii papilarnych
 • śladów linii papilarnych (wizualizacja, identyfikacja),
 • poletkowej budowy skóry,
 • czerwieni wargowej*,
 • małżowiny usznej*,
 • rękawiczek.

* badania wykonywane tylko w Zakładzie Daktyloskopii CLKP

Badania daktyloskopijne śladów linii papilarnych w CLKP wykonywane są na podstawie akredyotkowanej procedury badawczej - "Badania śladów linii papilarnych" Nr BJ-Z3-Pb-1, akredytacja nr AB 596 Polskiego Centrum Akredytacji

 
       
                Procedura badawcza:

"Badania śladów linii papilarnych" nr BJ-W-VII-Pb-1,

ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

 
       
       

 

BADANIA ŚLADÓW RĘKAWICZEK
 • badanie identyfikacyjne rękawiczek na podstawie ich śladów
 • analiza śladów rękawiczek w celu określenia ich cech grupowych.

BADANIA ŚLADÓW CZERWIENI WARGOWEJ
 • identyfikacja osób na podstawie śladów czerwieni wargowej.

WIZUALIZACJA ŚLADÓW
 • ujawnianie i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.


BADANIA Z ZAKRESU IDENTYFIKACJI DAKTYLOSKOPIJNEJ I WIZUALIZACJI ŚLADÓW WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (47) 721-72-43
fax. (22) 646 58 11
e-mail:clkpw7@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony