Badania chemiczne

BADANIA CHEMICZNE

W ramach badań chemicznych wydawane są opinie związane z badaniami porównawczymi w przypadku mikrośladów oraz badaniami identyfikacyjnymi w przypadku pozostałych śladów. Do głównych zadań biegłych z tej specjalności należy przeprowadzenie badań mikrośladów (powłoki malarskie, włókna, szkła, tworzywa sztuczne, metale i ich stopy), substancji łatwopalnych, drażniących i alkoholi, pozostałości po wystrzale z broni palnej, różnego rodzaju nietypowych substancji, a także środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, które dotyczą spraw związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej na potrzeby policji, prokuratury i sądów. Biegli identyfikują te substancje, a w przypadku amfetaminy, kokainy, heroiny, ziela konopi wykonują badania ilościowe. Dla amfetaminy i tabletek z MDMA wykonywane są badania profilowania.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
BADANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I PREKURSORÓW
 • badania jakościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekrursorów
 • badania ilościowe kokainy, amfetaminy, heroiny, delta-9-THC
 • profilowanie amfetaminy i tabletek zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe
 • identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów
 • opiniowanie w kierunku środków zastępczych.

BADANIA MIKROŚLADÓW
 • badania włókien
 • badania powłok malarskich, w tym wymalowań pojazdów
 • typowanie marki i roku produkcji pojazdów na podstawie porównania danych z bazą EUCAP
 • badania tworzyw sztucznych
 • badania klejów
 • badania gleby
 • badania szkieł
 • badania metali i ich stopów
 • badania nietypowych śladów.

BADANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH I ALKOHOLI
 • badania materiałów wybuchowych
 • badania substancji niestabilnych chemicznie
 • badania pozostałości powybuchowych
 • badania pozostałości popożarowych
 • badania śladów kontaktowych materiałów wybuchowych
 • badania środków drażniących
 • badania płynów łatwopalnych
 • badania alkoholi
 • badania nieznanych substancji.

BADANIA POZOSTAŁOŚCI PO WYSTRZALE Z BRONI PALNEJ
 • badania pozostałości po wystrzale z broni palnej.

Procedura badawcza::

"Identyfikacja pozostałości po wystrzale z broni palnej metodą SEM/EDX." nr BJ-W-VI--Pb-1,

ma akredytację nr AB 596 Polskiego Centrum Akredytacji.

 

PRACOWNIE WYKONUJĄCE BADANIA FIZYKOCHEMICZNE W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa

 •  

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Przykład interesującego badania.

Kontakt:
tel. (47) 721-50-78,
tel. (47) 721-46-19
e-mail: clkpw6@policja.gov.pl

Powrót na górę strony