Badania broni i balistyki

BADANIA BRONI I BALISTYKI

Biegli tej specjalności przeprowadzają specjalistyczne badania broni palnej, w tym: bojowej, myśliwskiej, sportowej, alarmowej, gazowej i sygnałowej oraz broni pneumatycznej, która może być użyta lub też została użyta do popełnienia przestępstwa. Przy strzałach z broni palnej powstają różne ślady i uszkodzenia postrzałowe. Biegli rozpatrują różne przypadki uszkodzeń postrzałowych w zależności od rodzaju użytej broni, pocisku (elementu rażącego), podłoża (celu) oraz odległości strzału. Podczas wykonywania czynności badawczych korzystają z własnych, liczących ponad 3000 eksponatów broni włączonych do Zbioru Wzorców Broni, w tym broni fabrycznej, samodziałowej, utajonej (np. długopisy, laski i fajki strzelające) i amunicji znajdującej się w Zbiorze Wzorców Amunicji. Do badań porównawczych łusek i pocisków biegli używają głównie mikroskopowej i makroskopowej aparatury optycznej oraz wykorzystują możliwości Automatycznego Systemu Identyfikacji Broni. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, zostało podmiotem uprawnionym do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

 
ZAKRES BADAŃ
 • ustalanie rodzaju, typu, modelu oraz kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału
 • badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich
 • badania przedmiotów w zakresie ich odporności na penetrację pociskiem miotanym
 • identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków
 • badania identyfikacyjne łusek i pocisków
 • analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów
 • badania z zakresu balistyki zewnętrznej.

 

       
                 Procedura badawcza:

- Badanie broni i amunicji nr BJ-Z2-Pb-2,
ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

       
       

PRACOWNIE WYKONUJĄCE PRZEDMIOTOWE BADANIA W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Gdańsk 
 • KWP Katowice
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Przykład interesującego badania.

Kontakt:
tel. (47) 721-55-94
fax (47) 721-55-56
e-mail: michal.borusinski@policja.gov.pl