Badania biologiczne

BADANIA BIOLOGICZNE

BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

 1. Badania z zakresu genetyki sądowej:
 • identyfikacja materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego - krwi, śliny, nasienia,
 • badania genetyczne jądrowego DNA ww. materiału biologicznego oraz materiału biologicznego w postaci: włosów, tkanek, śladów kontaktowych obejmujące oznaczenie profilu DNA i analizę porównawczą w zakresie polimorficznych układów typu STR,
 • analiza statystyczna uzyskanych wyników badań genetycznych,
 • identyfikacja osób i NN zwłok w oparciu o pokrewieństwo.

Spośród wszystkich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych tylko CLKP wykonuje badania genetyczne materiału biologicznego w postaci kości i zębów.

 

                          

Procedura badawcza:

"Kryminalistyczne badania DNA w Multipleksowych Systemach STR" nr BJ-Z5-Pb-1,

ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

PRACOWNIE WYKONUJĄCE PRZEDMIOTOWE BADANIA W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Gdańsk 
 • KWP Katowice
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Poznań
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 1. Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych:
 • ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych,
 • przeprowadzenie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i niespecyficznych),
 • współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna),
 • typowanie śladów krwawych do pobrania próbek do badań genetycznych,
 • dokonanie pomiarów i obliczeń ujawnionych śladów krwi oraz jeżeli to możliwe wyznaczenie przestrzeni, w której znajdowało się potencjalne źródło krwi na miejscu zdarzenia,
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu czynności na zlecenie organu prowadzącego z określeniem mechanizmu powstawania śladów krwawych według stosowanego schematu decyzyjnego.

PRACOWNIE KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, W KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ CZYNNOŚCI CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTY Z ZAKRESU ANALIZY PLAM KRWAWYCH:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP zs. w Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (47) 721-26-39
fax (47) 721-26-06
e-mail: clkpw8@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony