Badania antroposkopijne

BADANIA ANTROPOSKOPIJNE

Badania antroposkopijne to badania porównawczo-identyfikacyjne osób i zwłok o nieustalonej tożsamości na podstawie materiału zdjęciowego lub zapisów wideo. W ramach tej specjalności opracowywane są również portrety pamięciowe i odtworzenia wyglądu utraconych przedmiotów,  wersje wyglądu osób, progresje i regresje wiekowe, retusze cyfrowe zdjęć oraz fotomontaże. Wykonywane są również rekonstrukcje prawdopodobnego przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki oraz retusze rekonstrukcyjne twarzy N.N. zwłok.

BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

IDENTYFIKACJA OSÓB I ZWŁOK NA PODSTAWIE ZAPISÓW WIZUALNYCH

 • identyfikacja osób na podstawie zdjęć i zapisów wideo
 • identyfikacja N.N. zwłok na podstawie zdjęć i zapisów wideo.

BADANIA REKONSTRUKCYJNE ZWŁOK NA PODSTAWIE CZASZKI ORAZ ZAPISÓW WIZUALNYCH

 • rekonstrukcja prawdopodobnego-przyżyciowego wyglądu głowy na podstawie czaszki N.N. zwłok ludzkich
 • retusz rekonstrukcyjny twarzy zwłok na podstawie zdjęć fotograficznych.

PROGRESJA WIEKOWA ORAZ ODTWARZANIE WYGLĄDU OSÓB I PRZEDMIOTÓW NA PODSTAWIE OPISU SŁOWNEGO

 • progresja lub regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych
 • odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego
 • odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć i zapisów video
 • tworzenie fikcyjnych wizerunków oraz wersji wyglądu osoby na podstawie opisu słownego i zdjęć fotograficznych

BADANIA IDENTYFIKACYJNE OSÓB I ZWŁOK NA PODSTAWIE ZAPISÓW WIZUALNYCH ORAZ PROGRESJĘ I REGRESJĘ WIEKOWĄ WYKONUJĄ TAKŻE BIEGLI W NIŻEJ WYMIENIONYCH LABORATORIACH:

 • KWP Białystok
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Lublin
 • KWP Olsztyn
 • KWP Poznań
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

ODTWARZANIE WYGLĄDU OSÓB I PRZEDMIOTÓW NA PODSTAWIE OPISU SŁOWNEGO ORAZ FIKCYJNE WIZERUNKI I WERSJE WYGLĄDU WYKONUJĄ TAKŻE BIEGLI LUB CERTYFIKOWANI SPECJALIŚCI W NIŻEJ WYMIENIONYCH LABORATORIACH:

 • KWP Białystok
 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Kielce
 • KWP Kraków
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP Poznań
 • KWP Radom
 • KWP Rzeszów
 • KWP Szczecin
 • KSP Warszawa
 • KWP Wrocław

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (47) 721-55-99
e-mail: clkpw4@policja.gov.pl

Powrót na górę strony