Ciekawe badania

 

 
 

Ekspertyzy dotyczące nielegalnych laboratoriów

Opracował: 
mł. insp. dr Waldemar Krawczyk

 
 

 
 
Poważnym problemem w Polsce jest nielegalna produkcja narkotyków syntetycznych, a zwłaszcza amfetaminy. Każdego roku likwidowane jest kilkanaście nielegalnych laboratoriów produkujących substancje psychotropowe. Ze względu na wagę spraw szczególnego znaczenia nabrało opracowywanie ekspertyz związanych z nielegalnymi laboratoriami. Podstawą wykonania ekspertyzy będącej później dowodem w sądzie jest prawidłowo zabezpieczony materiał dowodowy oraz szczegółowo przeprowadzone oględziny nielegalnego laboratorium. Ze względu na specyfikę oględzin prowadzić je może jedynie specjalnie przeszkolony zespół istniejący w CLK KGP.
Z miejsca nielegalnej produkcji zabezpieczane są duże ilości różnego rodzaju mieszanin reakcyjnych, środków psychotropowych i odczynników chemicznych oraz szkło, a także aparatura laboratoryjna. Celem ekspertyzy jest wskazanie, jaki rodzaj narkotyku był produkowany, jaką metodę syntezy wykorzystywano, ile narkotyku wyprodukowano oraz jakie są możliwości produkcyjne nielegalnego laboratorium. W celu odpowiedzi na powyższe pytania zabezpieczony materiał dowodowy (najczęściej jest to ponad 100 próbek) poddaje się badaniom różnymi metodami instrumentalnymi.
Najważniejsze są badania za pomocą chromatografu gazowego z detektorem masowym (GC/MS) umożliwiające identyfikację poszczególnych składników mieszanin. Istotne są również badania metodą spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR) i badania metodą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Odpowiednia aparatura pozwala szybko zidentyfikować zarówno substancje organiczne, jak i nieorganiczne. Ponadto bardzo ważna jest szczegółowa analiza protokołu oględzin oraz zabezpieczonych w nielegalnym laboratorium zapisków i notatek.
Wyniki badań i ich interpretacja muszą jednoznacznie wskazywać na charakter prowadzonej produkcji. Opinia wymaga zwykle przeanalizowania kilkuset stron wydruków badań aparaturowych oraz kilkudziesięciu stron protokołów i notatek. W ekspertyzach tego typu specjalizuje się Wydział Chemii CLK KGP, który ma odpowiednie wyposażenie instrumentalne oraz zatrudnia ekspertów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z analizą narkotyków.
Jednak satysfakcję z nawet najlepiej przygotowanej ekspertyzy pomniejsza fakt, że w miejscu likwidowanych nielegalnych laboratoriów pojawiają się nowe, a produkowane w nich narkotyki w coraz szerszym stopniu zagrażają społeczeństwu, zwłaszcza młodzieży.
  
 

 
         
Powrót na górę strony