Ciekawe badania

 

 
 

Specjalne techniki fotograficzne w badaniach dzieł sztuki

 

opracował:
podinsp. mgr Ryszard Sobolewski
Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP
 
 

 
  13 marca 2008 r. ekspert Wydziału Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLK wykonywał w Muzeum Narodowym w Warszawie badania bardzo cennego zarówno pod względem historycznym, jak i materialnym poliptyku z 1447 r. Jest to ołtarz św. Barbary, z którego po ostatniej wojnie zachowała się tylko część środkowa.  
 
     
 
  Badania miały na celu stwierdzenie, w jakiej części obraz-ołtarz jest dziełem oryginalnym, a jaka jego część została zrekonstruowana. Zastosowanie fotograficznych technik specjalnych, takich jak ultrafiolet, podczerwień i innych pozwalają nie tylko na ujawnianie fałszerstw, ale również pomagają przy bardzo czasochłonnych, żmudnych pracach konserwatorskich mających na celu utrzymanie dzieła sztuki w jak najlepszym stanie technicznym oraz stwierdzenie oryginalności dzieła. Według informacji uzyskanych od konserwatorów część środkowa tzn. postać św. Barbary oraz Feliksa i Adaukta ukazanych w scenie "Świętej Rozmowy" (Sacra Conversazione) symbolizującej obcowanie świętych w niebie miała być przerobiona.  
 
     
 
  Fotograficzne badania nie potwierdziły tego przypuszczenia, lecz uwidoczniły działania konserwatorskie w postaci różnych punktowań, czyszczeń i nałożonych nowych warstw zabezpieczających w postaci werniksu.  
 

 
         
Powrót na górę strony