Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badania linii krzyżujących się – konferencja w Sekretariacie Generalnym Interpolu (Lyon, Francja)

W dniach 21–22 maja 2014 roku w Sekretariacie Generalnym Interpolu w Lyonie we Francji odbyły się czwarte warsztaty dotyczące badań linii krzyżujących się: „4-th Workshop on Physical-Chemistry Study of Line Crossings (SOLC)” zorganizowane przez Wydział Fałszerstw i Zabezpieczenia Dokumentów Interpolu i Międzynarodową Akademię Ekspertów Pisma i Dokumentów.

W spotkaniu uczestniczyli biegli z zakresu badań dokumentów i przedstawiciele służb związanych z kryminalistycznymi badaniami dokumentów z Algierii, Afganistanu, Kanady, Chorwacji, Francji, Macedonii, Iraku, Iranu, Indonezji, Indii, Kenii, Kuwejtu, Litwy, Libanu, Łotwy, Maroko, Nigru, Nigerii, Peru, Polski, Serbii, Hiszpanii, Sri Lanki, Szwajcarii, Słowacji, Tanzanii, Turcji, USA i Zimbabwe.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował biegły z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP podinsp. Wojciech Czerniawski.
W trakcie warsztatów przedstawiciele Interpolu zaprezentowali efekty realizacji trwającego projektu związanego z badaniami linii krzyżujących się, naniesionych z wykorzystaniem różnych środków kryjących.
Konferencja składała się z części informacyjnej, prezentującej przeprowadzone dotychczas badania, skuteczność zastosowanych w nich metod i problemów badawczych oraz etapu praktycznego  polegającego na sprawdzeniu omówionych metod przez uczestników warsztatów w toku analiz testowych „trudnych” dokumentów.
Założeniem prowadzonego przez Interpol projektu są wypracowanie i walidacja skutecznej międzynarodowej metody kryminalistycznych badań linii krzyżujących się. W związku z propozycją Interpolu przedstawiciel Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP zadeklarował udział instytutu w prowadzonych w tym celu pracach.
Kolejne warsztaty we Francji zaplanowane zostały na grudzień 2014 roku.
Powrót na górę strony