Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXIII Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych

Data publikacji 28.05.2014

W dniach 26–27 maja 2014 roku w Hotelu NOVOTEL w Warszawie odbyło się XXIII Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych.

W posiedzeniu z ramienia CLKP funkcję elektora pełnił Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Badawczych podinsp. dr Krzysztof Borkowski. Tematyka obrad skupiała się wokół trzech głównych zagadnień: Sprawozdania z działalności za miniony rok Rady Głównej Instytutów Badawczych przedstawionego przez jej Przewodniczącego prof. Leszka Rafalskiego, szans i mechanizmów współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w ramach Programu Horyzont 2020 i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych i badawczych. Budzącej wiele kontrowersji ocenie parametrycznej, jak również planowanym zmianom zasad finansowania działalności statutowej jednostek naukowych, drugiego dnia obrad poświęcono panel dyskusyjny z udziałem Sekretarza Stanu w MNiSW prof. Marka Ratajczaka.
Przy tej okazji składamy gorące podziękowania na ręce Przewodniczącego prof. Leszka Rafalskiego za dotychczasową działalność i wsparcie Rady Głównej Instytutów Badawczych.
 
Powrót na górę strony