Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Josepha Sudola w Polsce

W dniach 24–28 maja 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji czuwało nad organizacją wizyty w Warszawie kierownika działu administracji Instytutu Kryminalistyki im. Henry’ego C. Lee na Uniwersytecie w New Haven, Josepha Sudola, który przyjechał do Polski na zaproszenie Komendanta Głównego Policji.

Program wizyty obejmował spotkanie z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosławem Schosslerem, a także prezentację pracy Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Podczas spotkania z kierownictwem CKLP omawiano zagadnienia dotyczące kryminalistyki, zasady prowadzenia badań kryminalistycznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz możliwości współpracy oraz wymiany szkoleniowej w zakresie nauk kryminalistycznych z Uniwersytetem w New Haven.
Pan Joseph Sudol zwiedził również zakłady merytoryczne CLKP i rozmawiał z tutejszymi biegłymi.
Powrót na górę strony