Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IX posiedzenie Grupy Doradczej EURODAC

Data publikacji 22.05.2014

W dniach 19-20 maja 2014 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się IX posiedzenie Grupy Doradczej EURODAC (EAG) Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).

W czasie spotkania omawiano sprawy związane z zakończeniem procesu przeniesienia systemu EURODAC do nowej lokalizacji oraz zaangażowaniem Państw Członkowskich UE w testy operacyjne. Uczestników poinformowano o konieczności uruchomienia przez PCz UE procedur przetargowych związanych z implementacją nowych przepisów EURODAC. Ponadto przedstawiono prezentację dotyczącą stosowanej w Szwecji i Norwegii technologii Multiscpectral Fingerprint Image Acquisition (MSI). Sensor MSI wykorzystywany jest do skanowania linii papilarnych palców o bardzo złej jakości, w przypadkach kiedy standardowe rozwiązanie LiveScan Steria FITPlus zwraca komunikat z informacją o błędzie związanym ze złą jakością odbitek. Wykorzystanie tego typu urządzeń w procesie pobierania odcisków palców wysyłanych do JC EURODAC wymaga autoryzacji, certyfikacji i akredytacji.
Państwo polskie reprezentowała podczas spotkania Małgorzata Walecka - specjalista z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w którym znajduje się Krajowy Punkt Dostępu do systemu EURODAC.
 
Powrót na górę strony