Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań traseologicznych w ramach porozumienia TRIADA (Słowacja)

W dniach 20–22 maja 2014 roku w Bratysławie odbyło się spotkanie biegłych z zakresu badań traseologicznych z Polski, Czech i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA.

Stronę polską reprezentowali radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP podinsp. dr Krzysztof Borkowski oraz biegły z zakresu badań traseologicznych Zakładu Daktyloskopii CLKP asp. szt. Adam Godlewski. Przedstawiciele CLKP zostali zaproszeni przez organizatorów w celu wymiany doświadczeń i omówienia problemów pojawiających się w codziennej pracy biegłych. Głównym tematem spotkania była problematyka szkoleń techników kryminalistyki w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów traseologicznych na miejscach zdarzeń oraz ich procesowego wykorzystania.  
Merytoryczna wymiana doświadczeń tradycyjnie obejmowała najciekawsze przypadki spotykane w codziennej praktyce. Omawiano miedzy innymi sposoby identyfikacji i rozpoznawania bieżników opon, które zostały zregenerowane, a także wyniki badań z przeprowadzonej analizy określenia zależności rzeczywistych wymiarów śladów obuwia i ich obrazów względem wysokości ułożenia przymiaru skalowego.
W trakcie spotkania przedstawiciele firmy LIM Laboratory Imaging z Czech zaprezentowali urządzenie TrasoScan stosowane w cyfrowej obróbce materiałów związanych z badaniami traseologicznymi.
 
Powrót na górę strony