Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada szkoleniowa w Szkole Policji w Pile

Data publikacji 23.05.2014

W dniach 21–22 maja 2014 r. w Szkole Policji w Pile odbyła się narada szkoleniowa zwołana z inicjatywy zespołu do spraw monitorowania i wdrażania w policji zmian w procedurze karnej, powołanego w dniu 30 kwietnia 2014 Decyzją nr 170 Komendanta Głównego Policji.

Naradzie przewodniczyli:
  • insp. Jerzy Powiecki – Komendant Szkoły Policji w Pile
  • insp. Mariusz Wiatr – Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP
  • mł. insp. Adam Frankowski –Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
W spotkaniu uczestniczyli naczelnicy wydziałów dochodzeniowo-śledczych (kryminalnych) kwp/KSP, wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP, przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego KGP, Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Biura Służby Kryminalnej KGP, Biura Gabinetu KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Szkoły Policji w Pile.
Na zakończenie ogólnego panelu szkoleniowego głos zabrał Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie Jarosław Onyszczuk, który przedstawił prezentację pt. "Nowelizacja kodeksu postępowania karnego i jej wpływ na zadania realizowane przez Policję".
 
Powrót na górę strony