Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVI Seminarium Ekspertów „Dokumenty – istotne czynniki skutecznego zabezpieczenia”

W dniach 12–14 maja 2014 roku w Starachowicach odbyło się zorganizowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych XVI Seminarium Ekspertów „Dokumenty – istotne czynniki skutecznego zabezpieczenia”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz producenta najważniejszych polskich dokumentów publicznych.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP mł. insp. Piotr Rypiński oraz pracownik tego zakładu podinsp. Wojciech Czerniawski, który wygłosił referat zatytułowany „Zabezpieczenia dokumentów publicznych – z tarczą czy na tarczy?” dotyczący ujawnionych fałszerskich imitacji zabezpieczeń polskich i zagranicznych dokumentów publicznych. W podsumowaniu wystąpienia znalazły się wnioski z propozycjami działań ograniczających możliwości fałszerzy dokumentów i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania dokumentów publicznych.
 
Powrót na górę strony