Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie międzynarodowego kursu szkoleniowego nt. ujawniania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne

W dniu 12 maja 2014 roku w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance nastąpiło oficjalne otwarcie kursu pt. „Dismantling Illicit Drug Laboratories” organizowanego przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przy współpracy z Cepolem i Europolem.

Dwutygodniowy kurs zgromadził 30 słuchaczy, zarówno ekspertów kryminalistyki z zakresu badań chemicznych, jak i oficerów organów ścigania zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, pochodzących z 22 krajów Unii Europejskiej. W kursie uczestniczy również przedstawiciel kolumbijskich organów ścigania i reprezentantka agencji unijnej Eurojust. Kurs poprowadzą doświadczeni trenerzy z Europolu, EMCDDA (Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii), Holandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Polski. Z ramienia laboratorium uczestników powitała Menadżer Kursu i Kierownik Zakładu Chemii CLKP dr Anna Trynda, podkreślając bardzo duże znaczenie kursu dla zespołów śledczych prowadzących oględziny laboratoriów narkotykowych, a także rolę i wkład organizatorów w realizację tego przedsięwzięcia. Słowo wstępne wygłosił również ekspert  Europolu Pan Daniel Dudek, który przedstawił agendę kursu oraz szczegóły logistyczne. Kurs potrwa do 23 maja 2014 roku.
Powrót na górę strony