Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie skaningowego mikroskopu elektronowego na użytek LK KWP w Krakowie

W dniu 8 maja 2014 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra J. Sehna skaningowego mikroskopu elektronowego na użytek Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Krakowie.

Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS marki JEOL 5800 umożliwia badania mikrośladów, takich jak: szkła, lakiery, cząstki metali, pozostałości po wybuchach i służy do analizy składu pierwiastkowego materiałów. Poza LK KWP w Krakowie urządzeniem takim dysponuje w polskiej policji jedynie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
Podczas uroczystości wstęgę na mikroskopie przecięli Kierownik Zakładu Kryminalistyki Instytutu Ekspertyz Sądowych prof. dr hab. Janina Zięba-Palus oraz Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Adam Frankowski.
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
  • LK KWP KRAKÓW
Powrót na górę strony