Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

38. Spotkanie Grupy Roboczej DNA ENFSI, spotkanie EDNAP oraz 10. Europejska Konferencja Użytkowników CODIS w Tbilisi (Gruzja)

Data publikacji 29.04.2014

W dniach 22–25 kwietnia 2014 roku w Tbilisi odbyło się 38. spotkanie Grupy Roboczej ds. DNA Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI), spotkanie Europejskiej Grupy ds. Profilowania DNA (EDNAP) oraz 10. Europejska Konferencja Użytkowników CODIS zorganizowane przez Krajowe Biuro Kryminalistyczne Gruzji.

W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób z 36 krajów zrzeszonych w ENFSI, a także przedstawiciele FBI, Interpolu i Europolu. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: podkom. Magdalena Dębska i kom. Jakub Mondzelewski.  Spotkanie miało charakter sesji wykładowych oraz odbywających się w poszczególnych podgrupach roboczych otwartych paneli dyskusyjnych poświęconych:
  • QC, QA, Sampling kits, Training, Teaching
  • DNA Analysis Methods & Interpretation
  • Establishing a DNA Database – Legislative and Laboratory Issues
  • Automation & Expert Systems
  • Forensic Biology.
Spotkanie ENFSI poprzedziła konferencja związana z rozwojem i użytkowaniem systemu CODIS oraz spotkanie EDNAP, podczas którego podsumowano wyniki międzynarodowych testów biegłości w zakresie identyfikacji metodami biologii molekularnej.
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony