Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Oględziny miejsca katastrofy masowej i problemy związane z identyfikacją zwłok”

W dniu 29 kwietnia 2014 roku w auli A budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe „Oględziny miejsca katastrofy masowej i problemy związane z identyfikacją zwłok”, którego organizatorem było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Poza przedstawicielami CLKP, którzy omawiali przede wszystkim problemy identyfikacji ofiar katastrof masowych i oględziny miejsca takiej katastrofy, swoje referaty wygłosili również przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Państwowej Komisji badania Wypadków Lotniczych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy seminarium mieli możliwość nie tylko wysłuchać wystąpień prelegentów, lecz także obejrzeć mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne do badania wypadków lotniczych i katastrof, które stanowi efekt realizacji projektu prowadzonego przez WIML.
Powrót na górę strony