Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”

W dniach 16–17 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”.

W spotkaniu, nad którym patronat honorowy objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński, wzięły udział między innymi Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych Podległych lub Nadzorowanych przez MSW Monika Sapieżyńska oraz Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Monika Ksieniewicz.
Konferencję rozpoczął Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotr Bogdalski, a następnie głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński.
Podstawowym tematem konferencji były kompetencje zawodowe kobiet, ich rola w służbach, w tym w Policji, zmiana społeczna w zakresie położenia silniejszego akcentu na wiedzę i umiejętności niż na płeć, jeśli chodzi o postrzeganie kobiety jako pracownika, a także kwestie związane z potrzebą integracji kobiet pełniących służbę w różnych formacjach.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały: Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, Naczelnik Zakładu Chemii CLKP dr Anna Trynda, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP podkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością nadkom. Elżbieta Marciniak oraz Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP podinsp. dr Magdalena Spólnicka.
 
Powrót na górę strony