Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

W dniach 14–15 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji.

W naradzie wzięli udział między innymi: Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Wiceminister Spraw Wewnętrznych Podsekretarz Stanu Grzegorz Karpiński, kierownictwo Komendy Głównej Policji, w tym Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, komendanci wojewódzcy i Komendant Stołeczny Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Waldemar Krawczyk, Rzecznik Prasowy KGP insp. Mariusz Sokołowski, pełnomocnicy KGP, komendanci miejscy, powiatowi i rejonowi Policji, a także przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad 500 osób, omawiano bardzo szeroki wachlarz zagadnień – od działań służby prewencyjnej przez procedury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, działania służby kryminalnej i logistycznej, operacje specjalne, narzędzie SWOP, projekty teleinformatyczne realizowane w Policji, priorytety Komendanta Głównego Policji, fakty medialne dotyczące Policji i kreowanie jej wizerunku, bezpieczeństwo publiczne, reorganizację posterunków Policji, przygotowania Policji do zmian w Kodeksie Postępowania Karnego, procedury korzystania z elektronicznych zbiorów aktów prawnych wydawanych przez KGP, po tematy wniesione przez przedstawicieli związków zawodowych pracowników Policji i policjantów.
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Waldemar Krawczyk przedstawił funkcjonowanie pionu techniki kryminalistycznej w Policji.
Powrót na górę strony