Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczeństwo obiektów cywilnych oraz wojskowych w trakcie imprez masowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych”

W dniach 27–28 marca 2014 roku w Radomiu odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo obiektów cywilnych oraz wojskowych w trakcie imprez masowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych”, której organizatorem było Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Collegium Civitas, Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie, eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.
Pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa podczas oględzin miejsca katastrofy lotniczej i specyfiką prowadzenia śledztwa dotyczącego takiego zdarzenia, możliwościami zwalczania przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych, a także zagadnieniami związanymi z profilowaniem sprawców zamachów terrorystycznych. Drugiego dnia technicy z jednostek terenowych garnizonu mazowieckiego uczestniczyli w zajęciach praktycznych dotyczących prowadzenia oględzin miejsca użycia materiałów wybuchowych.
Powrót na górę strony