Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta gości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji

W dniu 24 marca 2014 roku CLKP odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW Jolanta Zaborska, Naczelnik Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych DN MSW Jakub Bednarek, Główny Specjalista Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych DN MSW Lech Gruba oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler i Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Bartosz Furgała.

Podczas spotkania omawiano przede wszystkim sprawy dotyczące współpracy pomiędzy CLKP a MSW i KGP na płaszczyźnie naukowej związanej z rozwojem polskiej kryminalistyki, a także kwestie dotyczące finansowania oraz podziału kompetencji pomiędzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Komendą Główną Policji. Goście odwiedzili Zakład Broni i Mechanoskopii, Zakład Chemii i Zakład Biologii CLKP.

Powrót na górę strony