Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja seminarium "Kryminalistyka w praktycznych przykładach"

W dniu 19 marca 2014 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Koszycach odbyło się 10. seminarium współorganizowane przez słowacki Policyjny Instytut Kryminalistyki "Kryminalistyka w praktycznych przykładach", do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele Policji z Czech i Mołdawii, a także Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

CLKP reprezentowali: zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Adam Frankowski oraz podinsp. dr Krzysztof Borkowski, radca w Wydziale Rozwoju Naukowego CLKP.
Corocznie organizowane jednodniowe seminarium było poświęcone ciekawym przypadkom badań kryminalistycznych oraz badaniom miejsca zdarzenia. Tradycyjnie już uczestniczą w nim przedstawiciele CLKP oraz czeskiego Instytutu Kryminalistyki, co jest wynikiem długotrwałej i owocnej współpracy w ramach tzw. Triady. Program obejmował zarówno wykłady obejmujące praktyczne aspekty badań kryminalistycznych (np. program PC Crash, program do rejestracji obiegu materiału dowodowego Evidence 2 czy też wyzwania związane z analizą DNA), jak i sesję plakatową (badania miejsc wybuchów, śladów krwawych, metody badań rękopisów, wykorzystanie badań poligraficznych w praktyce policyjnej).
Powrót na górę strony