Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Nowoczesne metody obrazowania i ich zastosowanie w kryminalistyce”

W dniu 18 marca 2014 roku w auli A budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe „Nowoczesne metody obrazowania i ich zastosowanie w kryminalistyce”, którego organizatorem było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Poza przedstawicielami CLKP, którzy zaprezentowali założenia i wstępne wyniki realizowanego projektu badawczo-rozwojowego „Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych”, swoje referaty wygłosili również przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz firmy CYBID z Krakowa. Należy nadmienić, iż wszystkie z wymienionych jednostek wraz z CLKP wchodzą w skład konsorcjum realizującego od stycznia 2014 roku kolejny wspólny projekt badawczo-rozwojowy, którego głównym celem jest implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z zakresu obrazowania trójwymiarowego do polskiej kryminalistyki.
 
 
Powrót na górę strony