Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania Grupy Roboczej DAPIX

Data publikacji 14.03.2014

W dniach 12 i 13 marca 2014 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej DAPIX (Working Group on Information Exchange and Data Protection) zorganizowane przez prezydencję Grecji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich UE (z wyjątkiem Chorwacji), MCT, Europolu, Interpolu, Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady UE. Podczas spotkania dokonano posumowania aktualnego stanu implementacji Decyzji Rady 2008/615/WSiSW (decyzji Prüm) w obszarze automatycznej wymiany danych DNA, FP i VRD. Omówiono raporty z wizyt ewaluacyjnych przeprowadzonych w Belgii z zakresu DNA oraz na Węgrzech i Malcie z zakresu VRD. Podsumowano działalność MCT i Europolu oraz zapoznano się z raportami statystycznymi automatycznej wymiany danych w roku 2013.
Na spotkaniu podziękowano kom. Jakubowi Mondzelewskiemu za skuteczną pomoc w przywróceniu poprawnej pracy systemu CODIS na Łotwie i umożliwieniu wznowienia przez Łotyszy automatycznej wymiany danych DNA z krajami UE po ponadrocznej przerwie.
Z ramienia CLKP delegację polską reprezentowali podinsp. Beata Krzemińska z Zakładu Daktyloskopii i kom. Jakub Mondzelewski z Zakładu Biologii.
Powrót na górę strony