Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej

W dniach 12-13 marca 2014 roku w Centrum Szkolenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem odbyła się odprawa Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej.

Odprawę rozpoczął Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski, który przedstawił zgromadzonym "Koncepcję funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych". Nadzór merytoryczny nad komórkami techniki kryminalistycznej sprawowany przez laboratoria kryminalistyczne zaprezentował Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski, natomiast założenia europejskiej normy kryminalistycznej w zakresie oględzin miejsca zdarzenia - ekseprt Zespołu Jakości CLKP nadkom. Artur Dębski. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań przez techników kryminalistyki w roku 2013 przedstawił ekspert Biura Służby Kryminalnej KGP nadkom. Robert Sierzputowski. Wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej omówili funkcjonowanie komórek techniki  kryminalistycznej.
Powrót na górę strony