Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych”

W dniu 18 lutego 2014 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbyło się seminarium, na którym zaprezentowano wyniki realizowanego przez CLKP, Politechnikę Wrocławską oraz firmę Stanimex Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Otwarcia seminarium dokonali prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Prorektor UW ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego oraz mł. insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora CLKP.
W trakcie seminarium zaprezentowano trzy wykłady, których prelegentami byli: dr Mariusz Frankiewicz z Politechniki Wrocławskiej, Michał Staniszewski z firmy Stanimex Sp. z o.o. oraz Henryk Juszczyk z CLKP.
Powrót na górę strony