Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu badań poligraficznych w Lubaniu

Data publikacji 06.02.2014

W dniach 20-31 stycznia 2014 roku w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się pierwsze zaawansowane szkolenie z zakresu badań poligraficznych.

Szkolenie Advanced Training Seminar in Academic and Applied Practice of Forensic and Screening Polygraph Testing zorganizowało Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wraz z Wydziałem Badań i Ocen Kadrowych Biura Kadr i Szkoleń Komendy Głównej Straży Granicznej. Uczestniczyli w nim specjaliści wykonujący badania poligraficzne na użytek instytucji odpowiedzialnych za ochronę porządku i bezpieczeństwa kraju. Poprowadził je Raymond Nelson, który obecnie pełni rolę przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Poligraferów.
Przedmiotem wykładów były współczesne koncepcje psychologiczne leżące u podstaw badań poligraficznych, przegląd zwalidowanych technik badawczych, metody analizy zapisów oraz ich interpretacja na podstawie danych normatywnych.
Szkolenie zakończono egzaminem potwierdzającym kompetencje praktyczne uczestników w zakresie omawianych zagadnień.
Powrót na górę strony