Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trzecie posiedzenie plenarne Komitetu Projektowego CEN/TC 419 "Forensic science processes"

W dniach 29-30 stycznia 2014 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Komitetu Projektowego CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego), w którym uczestniczyło blisko 20 delegatów - przedstawicieli europejskich jednostek normalizacyjnych oraz laboratoriów kryminalistycznych.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali:  nadkom. Artur Dębski  (delegat krajowy) oraz pani Agnieszka Łukomska (sekretarz komitetu). W trakcie dwudniowych obrad omówiono założenia do tworzonej pierwszej europejskiej normy kryminalistycznej "Crime scene investigation, exhibit handling and control" (badanie miejsca zdarzenia, postępowanie ze śladami i nadzór nad nimi) oraz przyjęto szereg decyzji dotyczących kierunków przyszłych prac Komitetu.
 
Powrót na górę strony