Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki międzynarodowego testu nr 13-523 Handwriting Examination

Od 3 października do 2 grudnia 2013 roku eksperci klasycznych badań dokumentów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji brali udział w międzynarodowym teście przygotowanym przez Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI).

Materiały testu nr 13-523 Handwriting Examination analizowały podinsp. mgr Joanna Piotrowska, nadkom. mgr Ewa Lazanowicz i kandydatka na eksperta klasycznych badań dokumentów mgr Beata Goc-Ryszawa. Do testu przystąpiło 188 laboratoriów z całego świata. Po opracowaniu wyników testów przez Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI) stwierdzono, że udzielone przez specjalistów z CLKP odpowiedzi były prawidłowe. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność metod badawczych stosowanych w CLKP w kryminalistycznych badaniach dokumentów klasycznych.

Powrót na górę strony