Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

Data publikacji 22.01.2014

W dniu 17 stycznia 2014 roku Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński podpisał Zarządzenie nr 3 w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Zarządzenie, ogłoszene 20 stycznia 2014 roku, wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2014 roku. Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji wraz z załącznikami i decyzjami  zostanie rozesłane  do laboratoriów kryminalistycznych w kraju w przyszłym tygodniu. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie CLKP w zakładce Status prawny.
Powrót na górę strony