Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uruchomienie wymiany danych DNA z Węgrami

Data publikacji 17.01.2014

W dniu 13 stycznia 2014 roku w ramach realizacji postanowień decyzji Prüm Polska uruchomiła automatyczną wymianę danych DNA z Węgrami.

W wyniku pierwszego przeszukania Polska sprawdziła 4379 profili śladów w bazie węgierskiej, a Węgry – 1779 profili w bazie polskiej. Uzyskano dwa trafienia – w tym osobę po stronie polskiej i ślad po stronie węgierskiej. Węgry to 13. kraj, z którym Polska prowadzi operacyjną wymianę danych.
Powrót na górę strony