Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie założycielskie Komitetu Zadaniowego ds. Procesów Kryminalistycznych

Data publikacji 09.01.2014

W dniu 8 stycznia 2014 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się spotkanie założycielskie Komitetu Zadaniowego ds. Procesów Kryminalistycznych, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji: nadkom. Artur Dębski i pani Agnieszka Łukomska.

Komitet Zadaniowy będzie odpowiedzialny m.in. za inicjowanie, nadzór oraz opiniowanie procesów normalizacyjnych w zakresie szeroko rozumianej kryminalistyki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Podczas zebrania założycielskiego, prowadzonego przez Kierownika Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego, dokonano uzgodnień dotyczących nazwy i zakresu tematycznego Komitetu Zadaniowego, zakresu współpracy krajowej, międzynarodowej i europejskiej Komitetu Zadaniowego, uzgodniono kandydatów na Przewodniczącego Komitetu Zadaniowego, a także plan działania.

Powrót na górę strony