Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki w Juracie

Data publikacji 13.12.2013

W dniach 9–11 grudnia 2013 roku w Juracie odbyło się zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki.

Spotkanie otworzył naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Piotr Trojanowski.
Program szkolenia obejmował zarówno prezentację konkretnych tematów związanych z oględzinami miejsca zdarzenia, jak i ćwiczenia praktyczne polegające na demonstracji przeprowadzenia oględzin wraz z omówieniem.
Podczas pierwszego dnia szkolenia przedstawione zostały między innymi takie zagadnienia, jak oględziny miejsca zabójstwa, oględziny miejsca wybuchu oraz oględziny miejsca pożaru (w tym rodzaje śladów kryminalistycznych, metody ich ujawniania i zabezpieczania, a także możliwości badawcze laboratoriów kryminalistycznych). Omówiono także metodykę prowadzenia oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar, ślady kryminalistyczne badane metodami fizykochemicznymi, stosowanie procedury postępowania w przypadkach nielegalnego użycia środków pirotechnicznych oraz metody ujawniania i zabezpieczania środków odurzających i substancji psychotropowych, a także możliwości wykonywania badań z tego zakresu przez policyjne laboratoria kryminalistyczne.
Drugi dzień szkolenia obejmował kilkugodzinny pokaz, podczas którego zaprezentowane zostały oględziny, oraz omówienie problematyki techniki kryminalistycznej i koncepcji funkcjonowania techniki kryminalistycznej województwa pomorskiego.
Ostatni dzień spotkania poświęcono na omówienie przebiegu oględzin i podsumowanie całości szkolenia.
Powrót na górę strony