Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu statystyki matematycznej, szacowania niepewności pomiarowej oraz interpretacji wyników badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w laboratorium badawczym

Data publikacji 08.12.2013

W dniach 3–4 grudnia 2013 roku odbyło się szkolenie dla auditorów wewnętrznych z CLKP. Szkolenie w połączeniu z zajęciami praktycznymi wykorzystującymi do ćwiczeń arkusze kalkulacyjne programu Excel zostało przeprowadzone przez prof. dr. hab. Piotra Konieczkę, wieloletniego wykładowcę Politechniki Gdańskiej, specjalistę od wyrażania niepewności pomiarów.

Zakres szkolenia obejmował między innymi:
 • szacowanie niepewności pomiaru w analizach jakościowych i ilościowych – definicje, sposoby,
 • wpływ niepewności pomiaru na jakość wyniku,
 • metody szacowania niepewności pomiaru:
  • bottom-up – „od szczegółu do ogółu” – uwzględniająca poszczególne elementy wpływające na złożoną niepewność pomiaru,
  • fitness-for-purpose – w oparciu o zależność matematyczną między wynikiem pomiaru i wartościami mierzonymi,
  • top-down – „od ogółu do szczegółu” – wykorzystująca głównie precyzję otrzymanych wyników,
  • w oparciu o wyznaczone parametry walidacyjne
   • tworzenie budżetu niepewności,
   • interpretacja wyników badań biegłości.
Przedstawiona problematyka szkoleniowa i sposób prowadzenia zajęć spotkał się z bardzo dużym uznaniem ze strony uczestników.
Powrót na górę strony