Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dyrektorów centralnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski, Czech i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA

Data publikacji 30.11.2013

W dniu 28 listopada 2013 roku w Pradze (Republika Czeska) odbyło się spotkanie dyrektorów centralnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski, Czech i Słowacji organizowane w ramach trójstronnego porozumienia TRIADA.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  reprezentował dyrektor mł. insp. dr Waldemar Krawczyk.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz omawiali sposoby finansowania odbywających się cyklicznie w ramach trójstronnego porozumienia spotkań ekspertów kryminalistyki. Ustalono także harmonogram i zakres spotkań w ramach TRIADY na rok 2014. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze sprzyjającej wymianie informacji oraz wypracowywaniu wspólnych rozwiązań gwarantujących efektywną współpracę.

Kolejne spotkanie tego typu odbędzie się w przyszłym roku w CLKP w Warszawie.

Powrót na górę strony