Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień ekspertom kryminalistyki

W dniu 4 grudnia 2013 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nadania uprawnień ekspertom kryminalistyki zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Pierwszym punktem uroczystości był wykład zatytułowany „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń – mistrz” wygłoszony przez eksperta Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP mgra inż. Jarosława Rosiaka. Uroczystość uświetnił wykład okolicznościowy Prorektora ds. Zasobów Ludzkich i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego zatytułowany „Opinia biegłego w postępowaniu karnym”.
Uprawnienia eksperta kryminalistyki otrzymało 17 ekspertów z 10 specjalności kryminalistycznych.
Dyrektor CLKP mł. insp. dr Waldemar Krawczyk wręczył również dyplomy z gratulacjami dwojgu ekspertom, którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów na egzaminie końcowym. Byli to nadkom. Joanna Wilczewska z LK KWP w Olsztynie oraz nadkom. Tomasz Przybyła z LK KWP w Katowicach.
Powrót na górę strony