Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami lk kwp/KSP

W dniach 2–3 grudnia 2013 roku odbyła się odprawa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

Podczas odprawy omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak: statystyki wykonawstwa ekspertyz w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji, wytyczne dotyczące prowadzenia badań i określenia obiektów badań, metodyki badawcze. Najwięcej miejsca poświęcono wdrażaniu Koncepcji funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w poszczególnych laboratoriach w kraju. Koncepcja została wprowadzona we wszystkich policyjnych laboratoriach kryminalistycznych w Polsce i jest systematycznie realizowana.
Powrót na górę strony