Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „European Police Exchange Programme”

W dniach 4–9 listopada 2013 roku w Comisaria General de Policia Cientifica w Madrycie oraz 25–29 listopada 2013 roku w CLKP w ramach programu multilateralnej wymiany funkcjonariuszy państw członkowskich UE zorganizowanej przez Europejską Akademię Policji (CEPOL) odbyły się spotkania ekspertów prowadzących badania biologiczne oraz administratorów wymiany danych DNA. Stronę hiszpańską reprezentowała insp. Maria Bueno Fernandez, z ramienia CLKP w programie uczestniczyła podkom. Magdalena Dębska.

Celem szkolenia było przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych w Hiszpanii i w Polsce, a przede wszystkim pracy laboratoriów genetycznych. Wyjazd umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie metod i technik stosowanych w kryminalistycznych badaniach biologicznych, standaryzacji procedur badawczych, stosowania nowoczesnych technologii, a także prowadzonych projektów badawczych. W trakcie realizacji programu szeroko omawiano problematykę dotyczącą wymiany informacji w zakresie baz danych DNA. Delegatka z Polski miała okazję zapoznać się z pracą hiszpańskiego odpowiednika CLKP – Comisaria General de Policia Cientifica w Madrycie. Szkolenie obejmowało również zapoznanie się z metodami kształcenia policjantów w Akademii Policyjnej w Avila oraz kandydatów na ekspertów kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Program wymiany CEPOL zakończono szkoleniem kaskadowym, przeprowadzonym w CLKP, dla ekspertów biologii oraz pracowników bazy danych DNA.
Powrót na górę strony