Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład seminaryjny „Analiza predykcyjna i potencjał jej wykorzystania w badaniach kryminalistycznych”

Data publikacji 28.11.2013

W dniu 26 listopada 2013 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wykład seminaryjny zatytułowany „Analiza predykcyjna i potencjał jej wykorzystania w badaniach kryminalistycznych”.

Podczas spotkania swoje wystąpienia przedstawili prelegenci zarówno z Polski, jak i zza granicy.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, która wygłosiła referat „Predykcja wieku na podstawie poziomu metylacji markerów DNA”.
Powrót na górę strony