Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla ekspertów badań chemicznych w Międzyzdrojach

W dniach 16–18 października 2013 roku w Międzyzdrojach odbyło się zorganizowane przez Zakład Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji specjalistyczne szkolenie dla ekspertów laboratoriów kryminalistycznych zajmujących się badaniami chemicznymi.

W spotkaniu, poza ekspertami i kandydatami na ekspertów chemii, uczestniczył Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski, Naczelnik Laboratorium KWP w Szczecinie mł. insp. Jerzy Rzepka oraz Kierownik Zakładu Chemii CLKP dr Anna Trynda.
Szkolenie dotyczyło wypracowania jednakowych zasad i metod wykonywania badań chemicznych w laboratoriach kryminalistycznych. W pierwszym dniu zostały szczegółowo omówione i przedyskutowane opracowane w CLKP wytyczne dotyczące poszczególnych badań chemicznych. W drugim dniu szkolenia odbyło się spotkanie z zastępcą dyrektora CLKP mł. insp. Adamem Frankowskim, w trakcie którego omawiano zmiany w funkcjonowaniu laboratoriów kryminalistycznych wynikające z przyjęcia „Koncepcji funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych”.  W trakcie szkolenia poruszane były ponadto tematy związane z bieżącą pracą ekspercką. Przedstawiono także ciekawe przypadki badań chemicznych. W ostatnim dniu szkolenia przedstawiciele każdego z laboratoriów kryminalistycznych omówili schemat postępowania badań narkotyków obowiązujący w danym laboratorium. Uczestnicy dyskutowali nad wypracowaniem wspólnych rozwiązań w kwestii pracy z materiałem dowodowym, analizowania próbek oraz opiniowania z zakresu badań narkotyków.
Powrót na górę strony