Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Methods in Forensic Science” w Wilnie (Litwa)

W dniu 25 października 2013 roku w Wilnie odbyła się konferencja „Methods in Forensic Science” zorganizowana przez Forensic Science Centre of Lithuania.

Uczestnicy konferencji nie tylko podjęli dyskusję nad procesem wprowadzania standaryzacji w kryminalistyce, lecz także omawiali szczegółowe zagadnienia związane z praktyką kryminalistyczną w poszczególnych krajach, tj. na Litwie, na Łotwie, w Estonii oraz w Polsce. W trakcie spotkania poruszano zagadnienia związane m.in. z badaniami kryminalistycznymi przestępstw finansowych, zaleceniami związanymi z rejestracją obrazu za pomocą telewizji przemysłowej wypracowanymi przez zespół policyjnych ekspertów krajów nadbałtyckich oraz przedstawiono opracowany przez eksperta z Łotwy autorski program detekcji skóry wspierający proces selekcji materiału w postaci plików graficznych związanych z pornografią dziecięcą.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – ekspert badań antroposkopijnych podinsp. Dariusz Zajdel, oraz ekspert badań sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych nadkom. Zbigniew Bekier.
Podinsp. Dariusz Zajdel przeprowadził osobną prezentację dotyczącą zakresu prowadzonych w CLKP badań antroposkopijnych dla wydzielonej grupy uczestników konferencji oraz pracowników Forensic Science Centre of Lithuania.
Powrót na górę strony