Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LawTech Europe Congress 2013 w Pradze

W dniach 21–22 października 2013 roku w Pradze odbył się LawTech Europe Congress 2013 zatytułowany „Electronic Evidence Computer Forensic Cyber Security Legal Technology”.

Podczas kongresu omawiano zagadnienia związane między innymi z:
  • badaniem telefonów GSM za pomocą różnych prezentowanych na spotkaniu narzędzi
  • wykorzystaniem darmowego programu Autopsy do analizy cyfrowych nośników danych
  • aplikacjami wspomagającymi proces wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami postępowania karnego
  • archiwizacją dużych porcji informacji zapisywanych na cyfrowych nośnikach danych
  • umieszczaniem w sieci Internet nieprawdziwych informacji i potrzebą wprowadzenia stosownych uregulowań prawnych w danym zakresie.
W spotkaniu uczestniczył ekspert badań sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji nadkom. Zbigniew Bekier.
Powrót na górę strony